Home » » ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ สร้างงานท้องถิ่น-ลดโลกร้อน

ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ สร้างงานท้องถิ่น-ลดโลกร้อน

Written By City Collection on Saturday, September 5, 201510:53:00 PM

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่จ.ขอนแก่น น.ส.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายเทซึโอะ คูบะ ประธานกรรมการ บริษัท Kyocera Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการโซลาร์ฟาร์ม บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งมอบมอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่


 น.ส.วันดี กล่าวว่า โครงการโซลาร์ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) ในอ.น้ำพอง มีกำลังการผลิต 7.46 เมกกะวัตต์ นับเป็นหนึ่งใน 36 โครงการ ของบริษัท เอสพีซีจี ที่ได้พัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2553-2558 มูลค่า การลงทุนกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท จากโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัททั้ง 36 แห่ง ซึ่งช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกได้กว่า 2 แสนตันถือเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะโลกร้อน และยังสร้างงานและสร้างเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างดียิ่ง ที่สำคัญยังช่วยผลักดันให้ประเทศไทย เป็นชาติผู้นำด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน


 ทั้งนี้ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) ใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline ของ Kyocera Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องแปลงไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA Solar Technology จากประเทศเยอรมนี สำหรับ Kyocera Corporation เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์โมดูล และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของโลก

0 comments: