Home » » เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเลย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเลย

Written By City Collection on Thursday, September 3, 201510:15:00 AM

 น่าสนใจครับ ว่า กระทรวงการคลังโดย กรมสรรพสามิต จะปรับหลักเกณฑ์ โครงการรถยนต์คันแรก หรือไม่ ? ตามรายงานข่าวล่าสุด เห็นว่ารัฐมนตรีคลังคนใหม่ ลงมาเล่นเอง เร่งให้กรมสรรพสามิตสรุปเรื่อง ต้องการให้มีการปรับหลักเกณฑ์ ในส่วนของ เงื่อนไขการครอบครองรถตามโครงการ เดิม ผู้ใช้สิทธิต้องถือไว้จำนวน 5 ปีห้ามขายเปลี่ยนมือ จึงจะได้รับสิทธิคืนภาษีสูงสุด 1 แสนบาท

สำหรับเหตุผลตามรายงานข่าว ซึ่งอ้างแหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดเผยถึงความพยายามในการปรับเงื่อนไข ก็เพราะต้องการ กระตุ้นยอดขายรถยนต์ใหม่ เนื่องจากปีนี้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศตกต่ำมากและมียอดขายเพียง 7 แสนคัน จากปกติเคยขายได้ 1 ล้านคัน

หากลดถือครองเหลือ 3 ปี จะมีรถยนต์ 6-7 แสนคันได้รับประโยชน์ และทำให้ผู้ที่ถือครองขายรถเก่ามาซื้อรถยนต์ใหม่ประมาณ 10% หรืออีก 6-7 หมื่นคัน จะช่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วงปลายปีนี้ได้มาก

อย่างไรก็ตาม ในชั้นนี้ทางกรมสรรพสามิต ขอศึกษาผลดีผลเสียก่อนจะสรุปให้กับรัฐมนตรีคลังพิจารณาอีกครั้ง แต่พอเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากมีความพยายามมาก่อนหน้าเกี่ยวกับการปลดล็อคเงื่อนไขเวลาโครงการ โดยข้ออ้างเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ คำถามในหลายประเด็นจึงเกิดขึ้น


0 comments: