Home » » ญี่ปุ่นจัดพิธีรำลึกครบรอบ 4 ปี ภัยพิบัติแผ่นดินไหว-สึนามิ

ญี่ปุ่นจัดพิธีรำลึกครบรอบ 4 ปี ภัยพิบัติแผ่นดินไหว-สึนามิ

Written By City Collection on Thursday, March 12, 201510:12:00 AM

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2015 ประเทศญี่ปุ่นร่วมใจจัดพิธีรำลึกครบรอบ 4 ปี มหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ระดับ 9.0 แมกนิจูด ซึ่งก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิสูงตั้งแต่ไม่กี่เมตรไปจนถึง 40 ม.ซัดเข้าใส่ชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 15,891 คน สูญหายจนถึงตอนนี้ 2,584 คน อาคารบ้านเรือนถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายรวม 1,148,067 หลัง และสร้างความเสียหายแก่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟูกูชิมา-ไดอิจิ จนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอมละลาย ทำให้กัมมันตภาพรังสีรั่วไหล กลายเป็นวิกฤติการณ์นิวเคลียร์มาจนถึงปัจจุบัน0 comments: